Prawo Pracy porady prawne

Prawo pracy uregulowane zostało w Kodeksie pracy, a także innych ustawach oraz rozporządzeniach. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają określone obowiązki oraz prawa. Ze względu na fakt, że duża część społeczeństwa jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę, prawo pracy to gałąź prawa, która bezpośrednio dotyczy większości z nas.

Prawo a urlop wypoczynkowy

Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może dojść do sporu na różnym tle np. udzielenia urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, nadgodzin czy wykonywania obowiązków, wykraczających poza wskazane w umowie o pracę.

Stosunek pracy – jak rozwiązać umowę?

Mogę reprezentować Cię w sporach związanych z:

  • finansami np. wypłatą wynagrodzenia, ekwiwalentu,
  • umową o pracę np. klauzulą poufności, wypowiedzeniem umowy o pracę,
  • czasem pracy np. nadgodzinami,
  • odszkodowaniem za wypadek przy pracy,
  • zwolnieniem grupowym.

Spory Sądowe Prawo Pracy

Sporządze dla Ciebie:

  • umowę o pracę, kontrakt menadżerski, umowę o zakazie konkurencji, wypowiedzenie umowy o pracę,
  • opinię prawną z zakresu prawa pracy,
  • pozwy z zakresu prawa pracy m.in. pozew o ustalenie stosunku pracy, o odszkodowanie w związku z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu, o mobbing, o przywrócenie do pracy, a także inne pisma procesowe.

Artur Woźniak Radca Prawny

Czy wiesz, że...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempore numquam, laudantium nulla fugit magni quae doloribus aut. Inventore ad maxime, perspiciatis excepturi a voluptatum repellat, nisi cupiditate quibusdam ipsa necessitatibus?